Adventurous 3rd premiere evening Cinecitta

Adventurous 3rd premiere evening Cinecitta

On Thursday evening, September 14, the festive third premiere evening of Internationals Art Channel took place amid great public interest in the oldest cinema hall in the Netherlands, Zaal 1 Cinecitta, Tilburg. The evening was under the inspiring leadership of host Peer de Graaf, who introduced the three beautiful artist portraits to the audience in a sparkling manner.

Nick J. Swarth
The first artist’s portrait of the poet/performer Nick J.
Swarth showed the public the path to his committed and
experimental poetry, also in its manifest forms.

Dyane Donck
Second was the eventful musical artist Dyane Donck,
ending with a fantastic recording of her large-scale
experimental adventure in Brutus, which set the
monumental industrial space in Rotterdam of the artist
Joep van Lieshout on fire.

Chuan Ming Ong
Finally, Chuan Ming Ong led the audience to the world of
illustration and animation on the world stage of media
such as NRC, Volkskrant, Politico Europe, Los Angeles
Times, Nikkei Asia and the streaming channels Amazon
and Netflix.

Breaking news
On behalf of the Internationals Art Channel, Peer de
Graaf announced that on the day of the premiere evening, The Cultural Fund North Brabant, Netherlands, has decided to support the Int. Art Channel with a substantial contribution. Fantastic

Who’s Next?
The next series of three artist portraits concerns:
portrait 10: Mark van Hoek – visual artist
portrait 11: Ilse Vermeulen – costume designer
portrait 12: Ad Roefs – architect / visual artist

The date of the fourth premiere evening in Cinecitta will
be announced soon.

Avontuurlijke 3e première-avond Cinecitta

Op donderdagavond 14 september vond onder grote publieke belangstelling de feestelijke derde première-avond van Internationals Art Channel plaats, in de oudste bioscoopzaal van Nederland, Zaal 1 Cinecitta, Tilburg. De avond stond onder bezielende leiding van gastheer Peer de Graaf, die op sprankelende wijze de drie prachtige
kunstenaarsportretten bij het publiek inleidde.

Nick J. Swarth
Het eerste kunstenaarsportret van de dichter / performer
Nick J. Swarth toonde het publiek de weg naar zijn
geëngageerde en experimentele dichterschap, ook in zijn
manifeste vormen.

Dyane Donck
Als tweede kwam de veelbewogen muzikale artieste Dyane
Donck aan bod, met aan het einde een fantastische
registratie van haar grootschalige experimentele avontuur
in Brutus, die de monumentale industriële ruimte in
Rotterdam van de kunstenaar Joep van Lieshout in vuur en
vlam zette.

Chuan Ming Ong
Tot slot voerde Chuan Ming Ong het publiek naar de wereld
van de illustratie en animatie op het wereldtoneel van de
media zoals NRC, Volkskrant, Politico Europe, Los Angeles
Times, Nikkei Asia en de streaming kanalen Amazon en
Netflix.

Belangrijk nieuws
Namens het Internationals Art Channel maakte Peer de
Graaf bekend dat op de dag van de première-avond Het
Cultuurfonds Noord-Brabant, Nederland, besloten heeft het Internationals Art te Channel te gaan ondersteunen met een substantiële bijdrage. Fantastisch !

Who is Next ?
De volgende serie van drie kunstenaarsportretten betreft:
portret 10: Mark van Hoek – beeldend kunstenaar
portret 11: Ilse Vermeulen – kostuumontwerper
portret 12: Ad Roefs – architect / beeldend kunstenaar

Binnenkort wordt de datum van de vierde première-avond
in Cinecitta bekend gemaakt.