Jan Doms (artist/designer/publicist) and Tom Pijnenburg (filmmaker) founded the Internationals Art Channel Foundation in 2022. This foundation aims to produce an ‘infinite’ series of artist portraits and distribute them worldwide from Tilburg – Heart of Brabant, The Netherlands. This concerns artists from all conceivable art disciplines who work in and from this region and sometimes manifest themselves worldwide. Artists from all over the world who are connected to this region through collaboration, stage presentations or otherwise are also included in this series of portraits.
Our art slogan is: a plea for the unknown.

Jan Doms (kunstenaar / ontwerper / publicist) en Tom Pijnenburg (filmer) hebben in 2022 de Stichting Internationals Art Channel opgericht. Deze stichting heeft tot doel een ‘oneindige’ serie kunstenaarsportretten te produceren en deze wereldwijd te distribueren vanuit Tilburg – Hart van Brabant, Nederland. Het gaat daarbij om kunstenaars van alle denkbare kunstdisciplines die vanuit deze regio werken en zich soms wereldwijd manifesteren. Ook kunstenaars uit de hele wereld die met deze regio verbonden zijn door samenwerking, podiumpresentaties of anderszins, worden in deze reeks portretten opgenomen. Ons kunstmotto is: een pleidooi voor het onbekende.

starring:

clemens bennink

credits:

frank van pamelen & tom pijnenburg

peter hofland & paul van kemenade

juliane schreiber

jeroen strijbos & rob van rijswijk
pieternel berkens & renée bekkers

antony kok

jan doms & ernst bonis & tommy pham

john körmeling

el cantina

paul van rijswijk & a.h.j. dautzenberg (initiator)

jacq palinckx & yvonne van de pol

ulrike doszmann & evelien van den broek c.s.

paul bogaert & cees hamann & frans de kock

christel frints

many thanks:

bob caarels – stoom 013
rudi klumpkens – kino

trailer:

camera and video editing: tom pijnenburg

research, editorial, text titles: jan doms

leader: 

graphic design: jan doms

production and distribution:

internationals art channel foundation 
tilburg – heart of brabant
the netherlands
trailer art © channel 2022

www.int-artchannel.nl