invitation | uitnodiging

3 x p r e m i è r e i n z a a l 1
0 7 n i c k . j . s w a r t h
0 8 d y a n e d o n c k
0 9 c h u a n m i n g o n g

The Internationals Art Channel Foundation is pleased to invite you to attend the premiere of the third series of three short video film portraits of the artists Nick.J.Swarth, Dyane Donck en Chuan Ming Ong. These three premieres will take place on Thursday evening 14 september at 7:30 PM in Hall 1 of CINECITTA Tilburg. Peer de Graaf will perform as your host and he will introduce the video films to you in a sparkling way. The video-film portraits were produced under the banner of the Internationals Art Channel Foundation by Tom Pijnenburg and Jan Doms.

p r e m i e r e p r o g r a m
1 9 : 0 0 w a l k – i n a t r i u m
1 9 : 3 0 s t a r t p r o g r a m m a i n H a l l 1

h o s t P e e r d e G r a a f
w e l c o m e
i n t r o d u c t i o n I n t e r n a t i o n a l s A r t C h a n n e l

1 9 : 4 0 s c r e e n i n g p o r t r a i t 0 7
N i c k . J . S w a r t h

2 0 : 0 0 s c r e e n i n g p o r t r a i t 0 8
D y a n e D o n c k

2 0 : 2 0 s c r e e n i n g p o r t r a i t 0 9
C h u a n m i n g O n g

2 0 : 4 0 w h o ‘ s n e x t ?
2 0 : 4 5 I n t. A r t C h a n n e l n e w s l e t t e r
2 1 : 0 0 a f t e r p a r t y i n a t r i u m

free entry | booking required via [email protected]

3 x p r e m i è r e i n z a a l 1
0 7 n i c k . j . s w a r t h
0 8 d y a n e d o n c k
0 9 c h u a n m i n g o n g

De Stichting Internationals Art Channel heeft het genoegen om u te mogen uitnodigen voor het bijwonen van de première van de derde serie van drie korte video-film-portretten van de kunstenaars Nick.J.Swarth, Dyane Donck en Chuan Ming Ong. Deze drie premières vinden plaats op donderdagavond 14 september om 19:30 u in Zaal 1 van CINECITTA Tilburg. Als uw gastheer treedt op Peer de Graaf en hij zal op sprankelende wijze de video-films bij u inleiden. De video-film-portretten zijn vervaardigd onder de vlag van de Stichting Internationals Art Channel door Tom Pijnenburg en Jan Doms.

p r e m i è r e p r o g r a m m a
1 9 : 0 0 i n l o o p – i n a t r i u m
1 9 : 3 0 s t a r t p r o g r a m m a i n Z a a l 1

g a s t h e e r P e e r d e G r a a f
w e l k o m
i n t r o d u c t i e I n t e r n a t i o n a l s A r t C h a n n e l

1 9 : 4 0 s c r e e n i n g p o r t r a i t 0 7
N i c k . J . S w a r t h

2 0 : 0 0 s c r e e n i n g p o r t r a i t 0 8
D y a n e D o n c k

2 0 : 2 0 s c r e e n i n g p o r t r a i t 0 9
C h u a n m i n g O n g

2 0 : 4 0 w i e i s d e v o l g e n d e ?
2 0 : 4 5 I n t. A r t C h a n n e l n e w s l e t t e r
2 1 : 0 0 a f t e r p a r t y i n a t r i u m

vrij entree | reserveren verplicht |via [email protected]

all news